Home » Tin tức » Owner information

Owner information

Rate this post
Rate this post

Thông tin về chủ sở hữu website

  • Người thành lập website: Trần Võ Việt
  • Người thực hiện: Trần Võ Việt
  • Số di động liên hệ: 01662960896
  • Email cá nhân: Jamestransuk@gmail.com
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình: Số 02G8004030 được cấp bởi cơ quan Đăng ký kinh doanh huyện An Dương – thành phố Hải Phòng ngày 03/11/2017
  • Website được thực hiện trên nền tảng nhà cung cấp : Jweb.vn

Comments

0965 895 885