Trang chủ » Tin tức » Thông tin chủ sở hữu

Thông tin chủ sở hữu

Thông tin về chủ sở hữu website

  • Người thành lập website: Trần Võ Việt
  • Người thực hiện: Trần Võ Việt
  • Số di động liên hệ: 01662960896
  • Email cá nhân: Jamestransuk@gmail.com
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình: Số 02G8004030 được cấp bởi cơ quan Đăng ký kinh doanh huyện An Dương – thành phố Hải Phòng ngày 03/11/2017
  • Website được thực hiện trên nền tảng nhà cung cấp : Jweb.vn

Bình luận


Deprecated: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/zaxsetui/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997
0965 895 885